www.kvv.be is niet meer operationeel. Algemene informatie over de federatie zal u terugvinden op www.voetbalvlaanderen.be

terug naar Clubondersteuning

terug naar Communicatie

Als club is het essentieel dat je op de hoogte bent van de wetgeving die van toepassing is of kan zijn op jouw organisatie. Geen wetgeving van toepassing? Kijk dit toch maar eens goed na! Zo zijn er heel wat wetten die relevant kunnen zijn voor jouw sportclub!

Zo zijn er heel wat wetten die van toepassing kunnen zijn op sportclubs zoals:

  • Mijn sportclub, een vzw?
  • Is jouw sportclub btw-plichtig?
  • Vrijwilligerswet
  • Doping

Mijn sportclub, een vzw?

"Voorzitter en secretaris boogschietclub persoonlijk aansprakelijk gesteld voor tragisch ongeval tijdens wedstrijd"
"Alle leden voetbalclub veroordeeld na drievoudige CO-vergiftiging in clublokalen"
"Alle leden turnclub draaien op voor nalatigheid voorzitter"

Het Dynamo-Project heeft een brochure opgesteld "Mijn sportclub, een vzw? Hoe wat en vooral waarom" die gratis kan worden besteld via www.dynamoproject.be.

Is jouw sportclub Btw-plichtig?

Wie als vrijwilliger actief is bij een sportclub, moet van alle markten thuis zijn. Ook je club staat nu eenmaal niet buiten de maatschappij, en is dus onderhevig aan de btw-wetgeving. Wat kennis ter zake is dus zeker geen overbodige luxe.
De federatie en het Dynamo-project wil voetbalclubs informeren en helpen om hun btw-formaliteiten in orde te brengen. 

Vraag zeker de brochure "Is jouw sportclub btw-plichtig" aan op de website van het Dynamo-Project.

Drempel vrijstelling btw: recente ontwikkelingen

Vrijwilligerswet

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van elke vereniging. Daar is iedereen het over eens. Met de vrijwilligerswet (2006) heeft de wetgever geprobeerd een zo eenvoudig, eenduidig en transparant mogelijk antwoord te geven op alle vragen die rond vrijwilligerswerk bestonden. Deze vrijwilligerswet is voor de sportsector ook heel belangrijk: vrijwilligers vormen immers de drijvende kracht van de sportclubs.
Maar wat houdt vrijwilligerswerk nu juist in, en is het ook wettelijk geregeld? Of mag iedereen zomaar wat doen?
Via deze pagina vind je heel wat uitleg over wat verstaan wordt onder vrijwilligerswerk - wie allemaal als vrijwilliger kan fungeren en wat de wet zegt.

Ook het Dynamo-Project heeft een brochure opgesteld “De sportclub en de vrijwilligerswet” die gratis kan worden besteld via www.dynamoproject.be.

Doping

Ook binnen een recreatieve competitiesport is het ten strengste verboden om verboden producten te nemen die de prestaties op gelijk welke manier bevorderen. Iedereen die in een Vlaamse Sportfederatie is aangesloten kan in principe gecontroleerd worden door Vlaamse controleartsen. Voor meer informatie rond doping en lijst van verboden producten, kan je terecht op de dopinglijn

Meer informatie over anti-doping vindt u ook terug op onze website.

Wens je meer informatie met betrekking tot wetgeving? Contacteer dan Jeroen