www.kvv.be is niet meer operationeel. Algemene informatie over de federatie zal u terugvinden op www.voetbalvlaanderen.be

Onderstaande info onder voorbehoud van de fusie met Voetbal Vlaanderen

Federale Sportreglementen (F.S.R.)

De Federale Sportreglementen bevatten alle reglementen. Zij zijn de bron bij alles wat te maken heeft met wedstrijdreglementen en tuchrechterlijke procedures. Bij vragen kan je dus hier steeds terecht. De Federale Sportreglementen bevatten bovendien de Uitzonderingen en Aanvullingen (U&A) op provinciaal niveau en van de zaal.
De F.S.R. worden meegeven bij de inschrijvingen en kunnen ten alle tijden worden gedownload.

Reglementen voor het recreatieve voetbal onderhavig reglement van de voormalige KVV blijft tot nader order van toepassing voor het recreatieve voetbal, behalve voor die bepalingen die tegenstrijdig zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement van Voetbal Vlaanderen. Mochten terzake betwistingen ontstaan dan zal de Raad Van Bestuur van Voetbal Vlaanderen zonder verhaal beslissen.

Spelreglementen Veldvoetbal

De meest recente spelreglementen Veldvoetbal kan je in dit handig overzicht bij de documenten hieronder raadplegen. Ook een puntsgewijze samenvatting van de recente spelwijzigingen vanaf 2016 kan onderaan de pagina vinden.

Sommige wijzigingen zijn uitgelegd en uitgebeeld in onderstaand filmpje:

Spelreglementen Zaalvoetbal

De meest recente spelreglementen Zaalvoetbal kan je bij de documenten hieronder raadplegen.

Bekerreglementen

Zorg er ook steeds voor dat de bekerreglementen ten allen tijde beschikbaar zijn tijdens het spelen van een bekerwedstrijd. Je vindt de verschillende reglementen hieronder. 

Extra documenten