Onderstaande info is onder voorbehoud van beslissingen in het fusieproces met Voetbal Vlaanderen!

Recreafoot: voetballen wanneer je wil, met wie je wil, waar je wil!

Wat?

 • nieuwste vorm van voetbalorganisatie in Vlaanderen, inspelend op trend van de niet-georganiseerde sportbeoefening
 • meest laagdrempelige voetbalvorm
 • veld- en zaalvoetbal, pleintjesvoetbal, beachvoetbal,…
 • groot gamma aan sportfaciliteiten (pleintjes, straten, grasveldjes en zalen, strand,…) in gans Vlaanderen.
 • zekerheid dat je een gans jaar verzekerd kan voetballen (op eender welke dag) tegen wie je maar wil (ook buiten Voetbal Vlaanderen) en dit aan zeer gunstige tarieven (zie lidgeld en verzekering) en een minimum aan administratie (zie praktisch)

Voor wie?

 • Jong of oud, dames of heren, gemengde ploegen, 4 tegen 4, 11 tegen 11, alles kan!
 • Voorbeelden doelgroepen:
  • scholen
  • recreatieve tak bestaande competitieclub
  • vrienden
  • ouders van kinderen
  • trainers
  • kansengroepen
  • personen die zich niet elke week kunnen vrijmaken
  • bedrijven
  • voetbalclubs die binnen een andere federatie, liga of competitie zijn
  • andere organisaties (scholen, sportdiensten, buurtsport) of regionale werkingen
 • Opm.: Men schrijft wel als club in bij Recreafoot, niet als individuele speler!

Praktisch

Aansluiten:

 1. Invullen aansluitingsformulier (clubgegevens en recreantenverantwoordelijke (verplicht) + voorzitter/penningmeester (optioneel) + evt. extra verzekeringsopties (zie verzekering))
 2. Men ontvangt hierna een automatisch antwoord in uw mailbox met de ingevulde waarden.
 3. Clubstatus = actief
 4. betaling van verzekeringsopties (indien aangevraagd)

Ledenadministratie:

 1. Er wordt gewerkt zonder aansluitingskaarten, identiteitskaarten en medische fiches
 2. Bij actieve clubstatus ontvangt men een mail met informatie over de ledenadministratie
 3. Men kan leden via een gedeeld formulier toevoegen, aanpassen of schrappen. De gegevens worden automatisch dagelijks doorgestuurd.
 4. Leden zijn verzekerd als alle gegevens zijn ingevuld en er een bondsnummer aan het lid is toegekend. Deze worden automatisch opgenomen in de eerstvolgende ledentelling/aanrekening (maart en oktober).
 5. Er kunnen te allen tijde spelers worden toegevoegd om te laten verzekeren.
 6. Opmerking: leden verzekeren die niet aangesloten zijn bij onze federatie? zie verzekeringspagina > andere polissen > gelegenheidspolis

Verzekering:

 • Indien lid bij Recreafoot is men verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
 • Eventuele bijkomende verzekeringsopties (optioneel):
  • Vrijstelling van behandelingskosten (€ 58) = een vrijstelling van de franchise die ieder slachtoffer moet betalen bij een medische behandeling die onder de verzekerde voorwaarde valt
  • Dagvergoeding € 5,58 of € 11,16 = dagvergoeding die een slachtoffer krijgt vanaf de 31ste dag werkonbekwaamheid. Deze extra dekking kost resp. € 94,98 of € 189,72
  • Vrijwilligerspolis (€ 15): verzekert alle vrijwilligers die in functie van de organisatie meewerken aan evenementen.
 • Bij sportongeval/blessure: stuur het ongevalformulier Recreafoot op naar Bart en Jeroen. Nadien gebeurt de verdere afhandeling via de verzekeringsmaatschappij. Alle informatie over verzekeringen, -formulieren en -procedures vindt u op de verzekeringspagina.

Opzegging lidmaatschap:

 1. Betaling openstaande saldo van lidgelden en verzekering.
 2. Recreantenverantwoordelijke (secretaris) stuurt een mail naar Bart met de bevestiging van opzegging.
 3. De clubstatus wordt op geschrapt gezet als evt. openstaand saldo betaald is

Tarieven

Wat dient men te betalen?

 • Lidgeld en verzekering (jaarlijkse bijdrage per persoon): Deze tarieven gelden voor een heel seizoen d.w.z. van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
  • Lidgeld speler: € 2,50
  • Lidgeld recreantenverantwoordelijke: € 7
  • Verzekering: zie tabel
 • Optionele bijkomende verzekeringsopties (zie verzekering)
Lid

Sporttak veldvoetbal/beachvoetbal

Sporttak zaalvoetbal/pleintjesvoetbal

Spelende leden
Recreanten ‹ 10 jaar 1.89€ 1.89€
Recreanten 10 - 18 jaar 4.90€ 4.64€
Recreanten › 18 jaar 6.05€ 4.64€
Niet-spelende leden
Recreantenverantwoordelijke 1.89€ 1.89€

- Bij meerdere functies wordt steeds de hoogste premie (= som lidgeld, verzekering) aangerekend
- Voor aansluitingen vanaf 1 januari betaalt u slechts de helft van de verzekeringspremie

Concreet voorbeeld

Club speelt af en toe zaalvoetbal én veldvoetbal bij Recreafoot. Men heeft 10 volwassen spelende leden + 2 kinderen jonger dan 10 jaar + 1 recreantenverantwoordelijke (die 1 van de 10 spelers is). Men betaalt hierbij enkel de premies van veldvoetbal en de functie van secretaris wordt niet aangerekend want de som van verzekering en lidgeld is minder dan deze van een veldspeler. (Indien er enkel zaalvoetbal zou worden gespeeld betaalt men enkel de functie van de secretaris en 1 speler minder).

 • jaarlijks (bij eerstvolgende ledentelling na maart of oktober):
  • 10 * (€ 6,05 + € 2,50) = € 85,50
  • 2 * (€ 1,89 + € 2,50) = € 8,78
  • Totaal = € 94,28
Per speler die men extra laat verzekeren komt er telkens het bedrag (verzekering en lidgeld) per speler bij.

Meer informatie

Meer informatie over Recreafoot kan u steeds verkrijgen bij de verantwoordelijke via Bart of telefonisch 03/286.07.71.