1. Spelplezier en speelgelegenheid

Spelplezier en speelgelegenheid vormen de basiswaarden en kern van KVV en haar aangesloten clubs. Recreatief voetbal voor iedereen! Elke speler speelt minstens de helft van de wedstrijd en wordt maximaal betrokken in elke training.

2. Recreatief - Onbetaald

Recreatief voetbal voor iedereen staat bij KVV centraal. Geen enkele speler wordt betaald. Dit is een essentiële voorwaarde om aan onze competities te mogen deelnemen.

3.Vriendschap

Het sociale contact, het samen voetballen met vrienden is even belangrijk als het voetbal op zich.

4.Diversiteit

Bij KVV kan iedereen terecht, ongeacht talent, geslacht, kleur, afkomst of geloof.

5. Ethisch Verantwoord Gezond voetballen - Fair Play

Ethisch verantwoord gedrag vormt een voorwaarde om als club, ploeg en lid aan te sluiten bij KVV. Het belang van Ethisch Verantwoord Gedrag op en rond het voetbalterrein kan niet genoeg worden benadrukt, zeker als we de integriteit van onze favoriete sport willen vrijwaren.

  • KVV heeft een Ethisch Charter (zie onderaan) opgesteld dat clubs bij inschrijving dienen te ondertekenen. Dit is een charter met een aantal algemene en specifieke gedragsregels voor verschillende doelgroepen.
  • Elke club is ook verplicht een clubspecifiek fairplayreglement in te dienen voor aanvang van het seizoen. Een voorbeeld kan steeds worden opgevraagd via het algemene secretariaat van de federatie.

Meer informatie over de regeling van Fair Play, diversiteit, laagdrempeligheid, lichamelijke en seksuele integriteit, voetbal vs homofobie en de rechten van het kind in de sport vindt men door te klikken op de titel.

KVV wil daarnaast ook een gezond voetbalbeleid promoten en wijzen op de specifieke sportrisico's die de voetbalsport met zich meebrengt. Het belang van een goede opwarming en cooling down is zeker noodzakelijk. Meer informatie over de regeling van de medische keuringleeftijdsgrenzen binnen het KVV, EHBO en anti-doping vindt men hier. Extra informatie: gezondsporten.be