www.kvv.be is niet meer operationeel. Algemene informatie over de federatie zal u terugvinden op www.voetbalvlaanderen.be

diversiteit, fair play

terug naar Gezond en Ethisch voetballen

OMGAAN MET DIVERSITEIT

In een steeds diverser samengestelde voetbalwereld kan onze federatie niet achterblijven en biedt ondersteuning aan bestuurders, trainers, scheidsrechters en clubverantwoordelijken.

Wil je meer maatwerk voor je club, dan kan je contact opnemen met onze diversiteitsverantwoordelijke, Selahattin KOCAK.
Ondertussen kan je meer informatie krijgen op de pagina van sportendiversiteit.be  en het project van de Vlaamse Trainerschool 'is kiezen verliezen?'

Documentatie

Onderaan deze pagina staan er ook documenten over

 • De mogelijke drempels die trainers ervaren rond diversiteit met de mogelijke oplossingen.  
 • Het TOPOI model (Taal, Ordening, Personen, Organisatie, Inzet) dat gebruikt kan worden wanneer er miscommunicatie tussen personen. 

         

Algemene tips in het omgaan met diversiteit in jouw ploeg

Tip 1. Normaal als het kan, speciaal als het moet

Bekijk alle spelers hetzelfde. Pas als een gewone aanpak niet lukt, stap je over op een “speciale” aanpak. Kijk naar de persoon, niet naar dé cultuur.

Tip 2. Toon interesse

Spelers en ouders voelen goed aan als je echt interesse hebt in wat ze doen en wie ze zijn. Door interesse te tonen bouw je ook aan een vertrouwensband. Spelers en ouders zullen je sneller respecteren.

Tip 3. Pak conflicten of wangedrag aan

Voer persoonlijke gesprekken. In zo’n gesprek leg je de verantwoordelijkheid van het gedrag bij de speler. Best op een niet-dreigende en niet-beschuldigende manier. Geef je speler een tweede kans onder bepaalde voorwaarden. Welke? Dat bepaal je samen met de speler. Zeg ook duidelijk wat er gebeurt als de speler ze overtreedt. Duidelijke afspraken aan het begin van het seizoen zorgt voor duidelijkheid.

Tip 4. Geef extra aandacht

Kinderen of jongeren die het thuis of op school moeilijk hebben, vragen vaak om extra aandacht. Om deze spelers te laten mee draaien in de groep, kan de trainer niet anders dan een stuk mee opvoeden. Dit betekent een goed evenwicht vinden tussen: grenzen stellen, leren in groep functioneren, luisteren, kansen geven, verantwoordelijkheid vragen. Inderdaad, niet gemakkelijk.

Tip 5. Wees een (h)echt team

Iedereen gelijk. Kleur maakt niet uit. Dat is een hecht team, een écht team. Hoe doe je dat? Bedenk acties om de teamgeest te bevorderen. Dit geldt niet alleen voor ploegsporten! Begin bij de jongste groepen. Beloon sociaal gedrag. Doe naast sportieve oefeningen ook oefeningen op samenwerken.

Tips rond communicatie

Tip 1. Communiceren is meer dan praten

 • Houding, stem, intonatie, gezichtsuitdrukking, kledij…
 • Hoe je iets zegt, is even belangrijk als wat je zegt.
 • Wees bewust van je persoonlijke communicatiestijl.
 • Hou rekening met het effect van je stijl op anderen.

Tip 2. Benader mensen persoonlijk

 • Spreek spelers en ouders aan
 • Babbeltje
 • Zo merken ze dat je in hen geïnteresseerd bent, welkom zijn en meetellen in de club.

Tip 3. Stel vragen

 • Met een onderbroek onder de douche? Nooit zonder geluksbrenger het veld op?
 • Ben je onzeker of nieuwsgierig naar bepaalde gewoontes of gebruiken van spelers?
 • Stel vragen!!!

Tip 4: Zoek brugfiguren

 • Leden met diverse achtergronden in de club.
 • Ga op zoek naar brugfiguren.
 • Brugfiguren kunnen vaak sneller, duidelijker, genuanceerder en in de moedertaal communiceren

Tip 5: Maak onzichtbare regels duidelijk

 • Nieuwe leden => nieuwe club
 • Maak spelers en hun ouders wegwijs in de waarden en normen van de ‘clubcultuur’
 • Overloopregels en afspraken in de club
 • Voorkomen van misverstanden

Tip 6: Eerst mondeling dan schriftelijk

 • Brieven, brochures of affiches zijn een goed hulpmiddel om je gesprekken te ondersteunen.
 • Gebruik eenvoudig Nederlands
 • Houd de informatie beknopt
 • Besteed minder aandacht aan bijzaken of laat ze weg
 • Gebruik korte woorden
 • Vermijd vakjargon
 • Wees concreet
 • Vermijd uitdrukkingen en let op met humor
 • Gebruik foto’s. Let op! Beeldmateriaal is vaak cultureel bepaald, houd hier rekening mee.
 • Alles in 10 talen vertalen is niet mogelijk

Hoe het niet moet....