terug naar Clubondersteuning

Clubs kunnen, om hun werking kwalitatief te versterken en/of om hun uitgaven te dekken, op zoek gaan naar subsidies. Als club is het dan ook van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en verschillende reglementen. KVV zelf heeft twee subsidiekanalen waarlangs het zijn clubs, zowel zaal –als veld, mee wil ondersteunen:
1.    KVV-Beloningssysteem: 12.500 euro voor KVV-clubs met volwassen werking
2.    KVV-Jeugdsportfonds: 55.000 euro (o.v. goedkeuring Bloso) voor KVV-clubs met jeugdwerking
Naast deze KVV-subsidies kan elke club ook subsidies aanvragen bij zijn gemeente/stad en projecten indienen bij andere instanties

1. KVV-Beloningssysteem 2016-2017

KVV Afdeling Antwerpen voorziet voor zijn clubs met volwassen werking aan de hand van het KVV-beloningssysteem een financiële ondersteuning. Clubs met een volwassen werking (dames, reserven, effectieven en/of veteranen) en ook een werking in 2017-2018 komen hiervoor in aanmerking. Elk seizoen zal er zo 12.500 euro worden verdeeld.
Het KVV-Beloningssysteem is zowel bedoeld om de huidige als nieuwe clubs te ondersteunen.

Onderaan deze pagina te downloaden:

  • Het reglement van het KVV-Beloningssysteem seizoen 2016-2017
  • Aanvraagformulier KVV-Beloningssysteem seizoen 2016-2017 (tegen 1 november 2016)
  • Sportieve rapportering KVV-Beloningssysteem (tegen 15 mei 2017)

2. KVV-Jeugdsportfonds 2016-2017 - onder voorbehoud nieuw decreet/fusie

KVV beoogt enerzijds bestaande jeugdwerkingen binnen KVV actief te stimuleren om kwaliteitsverhogend te werken. Anderzijds is het de betrachting van KVV om clubs zonder jeugdwerking te stimuleren om met jeugd te beginnen voetballen. Om deze doelstellingen te behalen heeft KVV met de steun van de Vlaamse Overheid onder meer een KVV-Jeugdsportfonds uitgewerkt (+- 45.000 euro) waardoor clubs die een jeugdwerking hebben of er één willen opstarten financiële ondersteuning krijgen op basis van verschillende parameters.

Onderaan deze pagina te downloaden:

  • Het reglement van het KVV-Jeugdsportfonds seizoen 2015-2016
  • Het document om uw sportieve rapportering in te dienen (tegen 15 mei 2016). Hier vindt u ook een ingevuld voorbeeld.

3. Subsidies via de gemeente/stad

Elke club behoort tot een welbepaalde gemeente/stad. Elke gemeente/stad voert een bepaald gemeentelijke/stedelijk sportbeleid, waarbij de gemeentelijke/stedelijke clubondersteuning ook een belangrijk thema vormt. Elke gemeente/stad heeft zo voor zijn erkende sportclubs een subsidiereglement!
Het loont dus de moeite om u als club te laten erkennen (eerste voorwaarde) door de sportdienst van uw gemeente en het subsidiereglement te raadplegen. Vraag dit als voetbalclub dus zeker na bij de sportdienst van je clubgemeente! Vaak zijn de parameters min of meer dezelfde.

En naast subsidies?
Naast subsidies kan je als voetbalclub bij je gemeentelijke/stedelijke sportdienst ook nog voor tal van andere zaken terecht! Sportdiensten willen immers zoveel mogelijk mensen van de gemeente aan het sporten helpen. Sportdiensten doen dit door informatie en advies te geven, bijscholingen te organiseren, projecten te promoten, infrastructuur en materiaal aan te bieden,… Zo zijn er ook heel wat uitleendiensten in Vlaanderen die materiaal uitlenen aan sportclubs. Dit kan van pas komen voor jouw voetbal- of extra-sportieve activiteiten.  Elke uitleendienst heeft zijn eigen aanbod en een eigen reglement.

4. Andere subsidiekanalen

Naast onze eigen subsidies en de subsidies van de gemeente/stad zijn er ook nog andere subsidies te verkrijgen via tal van instanties zoals de provincie, het departement CJSM,…  Een handige brochure in dit geval is de brochure ‘Subsidies voor je sportclub: bij wie klop je aan? van Dynamo-Project gratis aan te vragen.
Ook KVV is momenteel een brochure aan het werken met een overzicht van alle subsidiekanalen.

Wens je meer informatie met betrekking tot subsidies of andere ondersteuningsmogelijkheden voor jouw club? Contacteer: Jeroen via jeroen@kvv.be of 0.2860776 of raadpleeg het KVV-vademecum