www.kvv.be is niet meer operationeel. Algemene informatie over de federatie zal u terugvinden op www.voetbalvlaanderen.be

terug naar Clubondersteuning

Clubs kunnen, om hun werking kwalitatief te versterken en/of om hun uitgaven te dekken, op zoek gaan naar subsidies. Als club is het dan ook van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en verschillende reglementen. 

1. Subsidies via de gemeente/stad

Elke club behoort tot een welbepaalde gemeente/stad. Elke gemeente/stad voert een bepaald gemeentelijke/stedelijk sportbeleid, waarbij de gemeentelijke/stedelijke clubondersteuning ook een belangrijk thema vormt. Elke gemeente/stad heeft zo voor zijn erkende sportclubs een subsidiereglement!
Het loont dus de moeite om u als club te laten erkennen (eerste voorwaarde) door de sportdienst van uw gemeente en het subsidiereglement te raadplegen. Vraag dit als voetbalclub dus zeker na bij de sportdienst van je clubgemeente! Vaak zijn de parameters min of meer dezelfde.

En naast subsidies?
Naast subsidies kan je als voetbalclub bij je gemeentelijke/stedelijke sportdienst ook nog voor tal van andere zaken terecht! Sportdiensten willen immers zoveel mogelijk mensen van de gemeente aan het sporten helpen. Sportdiensten doen dit door informatie en advies te geven, bijscholingen te organiseren, projecten te promoten, infrastructuur en materiaal aan te bieden,… Zo zijn er ook heel wat uitleendiensten in Vlaanderen die materiaal uitlenen aan sportclubs. Dit kan van pas komen voor jouw voetbal- of extra-sportieve activiteiten.  Elke uitleendienst heeft zijn eigen aanbod en een eigen reglement.

2. Andere subsidiekanalen

Naast onze eigen subsidies en de subsidies van de gemeente/stad zijn er ook nog andere subsidies te verkrijgen via tal van instanties zoals de provincie, het departement CJSM,…  Een handige brochure in dit geval is de brochure ‘Subsidies voor je sportclub: bij wie klop je aan? van Dynamo-Project gratis aan te vragen.
Ook KVV is momenteel een brochure aan het werken met een overzicht van alle subsidiekanalen.

Wens je meer informatie met betrekking tot subsidies of andere ondersteuningsmogelijkheden voor jouw club? Contacteer: Jeroen