www.kvv.be is niet meer operationeel. Algemene informatie over de federatie zal u terugvinden op www.voetbalvlaanderen.be

terug naar Clubondersteuning

Als club heb je heel wat administratieve plichten te vervullen. Soms is het moeilijk om te weten wat allemaal wanneer en op welke manier moet worden gedaan. Toch is het erg belangrijk om als club (zeker de secretaris) op de hoogte te zijn van deze administratieve zaken en formaliteiten om misverstanden, laattijdig indienen, boetes, forfaits, … te voorkomen. 

Om de clubs hierin te ondersteunen, zetten we de belangrijkste administratieve zaken op een rijtje.

  • Inschrijven leden: Op welke manier schrijf ik mijn leden in?
  • Ontslag leden: Op welke manier schrijf ik mijn leden uit?
  • Competitie - wedstrijdreglementen: het spelen van wedstrijden. Welke administratieve verplichtingen horen hier bij?
  • Tuchtrechterlijke organisatie - sancties: Hoe verlopen de schorsingen? Hoe kan ik klacht indienen, beroep aantekenen,…?
  • Betalingen – clubrekening: hoe betaal ik de rekeningen?
  • Ethisch Charter van de federatie en clubcharter
  • Verzekering: Wat bij een ongeval? Hoe breng ik alles in orde?

Extra